Bøker

I årene 2003 - 2011 skrev jeg, sammen med Bjørn Ingvaldsen, historiebøkene for ungdomstrinnet for Damm & Søn. Bøkene fikk gode kritikker, og ble i 2006 belønnet med Grafills utmerkelse for Årets vakreste bok.  Fra 2011-2016 skrev Ingvaldsen og jeg en revidert utgave iht ny læreplan for Cappelen Damm. Den reviderte utgaven fikk navnet Nye Makt & menneske.


I årene 2010-2011 skrev jeg dessuten fire temahefter, Leseuniverset, for mellomtrinnet.